By787-0, 5 x Buco o Gauge Doppeltraverse Traverse for Overhead Line,

Technical Diesellok Br. 212-Märklin HO Digital Locomotive - E - GEBR. rescuers nxwikp1370-Locomotives